Definitie

 PPA-sv staat voor ‘primair progressieve afasie - semantische variant’.

Soms wordt deze ziekte ook ‘semantische dementie’ genoemd

De twee termen verwijzen  naar eenzelfde ziekte maar leggen een verschillende nadruk:
- PPA legt de nadruk op de taalproblemen,
- semantische dementie op het feit dat na verloop van tijd ook herkenning van dingen moeilijker wordt en niet alleen het woordbegrip.

Dit is een zeer zeldzame ziekte (slechts 5 op 100.000)
en dus veel zeldzamer als bvb ziekte van Alzheimer (1.480 op 100.000)

  • Primair duidt erop dat er geen beroerte of tumor is voorafgegaan aan deze ziekte.
  • Progressief duidt erop dat het niet kan genezen worden. 
  • Afasie is de vermindering van de woordenschat.
  • Semantische variant duidt op het afsterven van de zenuwcellen dat begint in het voorste linkerdeel van de hersenen van de patiënt

  Interessante links:

   Boeken

        - "ik ben niet kwijt" van auteur Sjef Van Bommel

   Films:

        - “Still Alice”
       MICHEL       ACTEUR VERLIEST DE WOORDEN